Camera: Canon PowerShot S70

23 photos


 1. 2005-10-03 - Boston
 2. 2005-10-03 - Boston
 3. 2005-10-16 - Philadelphia
 4. 2005-10-19 - Washington
 5. 2005-12-05 - Boston
 6. 2005-10-22 - Pittsburgh
 7. 2005-12-05 - Boston
 8. 2005-10-19 - Washington
 9. 2005-10-22 - Pittsburgh
 10. 2005-12-05 - Boston
 11. 2005-10-19 - Washington
 12. 2005-10-03 - Boston